Jesteś tutaj: Start / HISTORIA BIBLIOTEKI

HISTORIA BIBLIOTEKI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Biblioteka Publiczna powstała 16 stycznia 1949 r. Organizację biblioteki podjęto w warunkach bardzo trudnych. Olbrzymie zniszczenia wojenne (90%), brak lokali, wyposażenia, wykwalifikowanego personelu. Stopień organizacyjny i nazwa biblioteki uzależnione były zawsze od struktury administracyjnej kraju. Biblioteka gminna w Pieniężnie istniała do 1954 r., rok później przemianowano ją na bibliotekę gromadzką. Nadanie praw osiedla dla Pieniężna w 1959 r. spowodowało zmianę nazewnictwa na bibliotekę osiedlową. Odzyskanie praw miejskich w styczniu 1973 r. spowodowało utworzenie miejsko-wiejskiej gminy Pieniężno, analogicznie z osiedlowej biblioteki utworzono Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pieniężnie.

Pierwszą siedzibą biblioteki były 2 pomieszczenia o pow. 50 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Generalskiej. W 1957 r. księgozbiór przeniesiono do dwóch pomieszczeń mieszczących się na I piętrze budynku przy ul. Generalskiej 8. W 1971 r. biblioteka została przeniesiona do magazynu w Wytwórni Pasz przy ulicy Dworcowej. Brak było w nim podstawowych urządzeń sanitarnych i grzewczych. W tym samym roku biblioteka otrzymała jedno większe pomieszczenie po byłym sklepie żelaznym przy ul. Wolności. Dopiero w sierpniu 1977 r. po oddaniu nowo wybudowanego w czynie społecznym Miejsko-Gminnego Domu Kultury przy ul. Sienkiewicza 4, biblioteka otrzymała pomieszczenia o pow. 113 m2, w których mieście się do dnia dzisiejszego. Otrzymana powierzchnia pozwoliła na wyodrębnienie czytelni z 24 miejscami, wypożyczalni oraz pokoju socjalnego.

Najwyższą dynamikę wzrostu liczby czytelników odnotowano w latach sześćdziesiątych. Dynamiczną rozbudowę sieci i jej oddziaływanie odnotowano w latach 1967-1980 r., później do 1986 r. nastąpił okres stagnacji. Na pewno rozwój biblioteki był ściśle uzależniony od poziomu oświaty społeczności lokalnej. Biblioteka towarzyszyła więc rozwojowi szkolnictwa podstawowego, umacniała jego wpływ zwłaszcza w dziedzinie umiejętności czytania i pisania. Upowszechniając książkę rozbudzała ciekawość świata, przybliżała go, reprezentowała idee postępu, budziła emocje i zaspakajała aspiracje mieszkańców Pieniężna. Biblioteka, punkty biblioteczne, we wczesnych latach powojennych były jedynymi placówkami kulturalnooświatowymi spełniającymi zadania, które obecnie dzielą z domami kultury, kinami, radiem i telewizją.

Lata 1986-2003 to okres regresu. Jeszcze przed transformacją ustrojową odnotowano spadek liczby punktów bibliotecznych, oraz spadek wskaźników w sferze zasięgu społecznego książki. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 r. przełamała dawny system polityczny i instytucjonalny. Przekazując samorządowi lokalnemu Pieniężna całkowitą opiekę nad biblioteką publiczną nie uwzględniono jego możliwości finansowych. Pieniężno, jako gmina typowo rolnicza, "popegerowska", borykająca się z biedą i bezrobociem oszczędzała również na "kulturze" poprzez likwidację filii bibliotecznych, włączenie biblioteki do "centrum" (bowiem z dniem 1 lipca 2000 r. biblioteka straciła swoją autonomię, włączono ją do nowo powołanego Centrum Oświaty, Kultury i Sportu), redukcje zatrudnienia oraz bardzo niskie dotacje na zakup książek i prenumeratę czasopism.

W styczniu 2004 r. bibliotekę odłączono ze struktur "centrum" i stała się znów samodzielną jednostką o nazwie Miejska Biblioteka w Pieniężnie. Otrzymała wówczas dodatkową powierzchnię lokalową na "czytelnię internetową" i galerię biblioteczną. Z drugiej strony reforma stworzyła szereg nowych bodźców sprzyjających rozwojowi biblioteki. Bardzo bogaty asortyment wydawniczy, zmienił zainteresowania czytelników, zmianę stylu czytania. Biblioteka stała się instytucją bardziej mobilną, reagującą na potrzeby środowiska lokalnego, poszukującą nowych form pracy, współpracującą z organizacjami lokalnymi i kształtującą wyrazisty wizerunek w środowisku.

Pierwszym bibliotekarzem biblioteki i jej kierownikiem był Olgierd Lichodziejewski - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pieniężnie, który pracował w bibliotece od 1949 r. Kolejni pracownicy i zarazem kierownicy biblioteki to:

 • w latach 1950-1955 - Zofia Dudzińska, z wykształceniem niepełnym średnim (1 klasa szkoły średniej),
 • od 1955-1957 r. - Zofia Mietułka (Wiśniewska), z wykształceniem średnim, nauczycielka szkoły podstawowej,
 • lata 1958-1965 - Zofia Dębicka, wykształcenie średnie, rolnicze,
 • lata 1965-1976 - Irena Bartosiak, wykształcenie średnie gastronomiczne,
 • lata 1976-1985 - Stefania Stefańska, pełniąca już w 1985 r. funkcję dyrektora i posiadająca wykształcenie wyższe bibliotekarskie,
 • w latach 1985-2000 - Helena Misiło, pełniąca funkcję dyrektora biblioteki, posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ukończone studium bibliotekarskie,
 • lata 2001-2003 - Krzysztof Wojnach, pełniący funkcje dyrektora Centrum Oświaty, Kultury i Sportu, wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 • od 2004 r. - Lubomira Wacławska, pełniąca funkcję kierownika z wykształceniem wyższym bibliotekarskim.

Obecnie biblioteka dysponuje ok. 24 tys. Woluminami. Dzięki Programowi Operacyjnemu Ministerstwa Kultury "Promocja Czytelnictwa" oraz zwiększenia środków samorządowych w budżecie biblioteki od 2004 r. na bieżąco zakupywane są nowości wydawnicze przez co znacznie poprawiła się jakość gromadzonego księgozbioru. Oprócz księgozbioru biblioteka proponuje swoim użytkownikom:

 • korzystanie z materiałów i prasy na miejscu,
 • bezpłatne korzystanie z "czytelni internetowej",
 • sprowadzanie książek z wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • usługi informacyjno-bibliograficzne,
 • dodatkowe usługi: drukowanie, kserowanie, skanowanie, bindowanie,
 • pomoc w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji.

Z szerokiego wachlarza różnorodnych imprez organizowanych w bibliotece do najciekawszych należą: wieczory poezji, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, warsztaty artystyczne, wystawy malarskie, rzeźbiarskie.

Iwona Kaźmierczak

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie

  Budynek Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie

 • Powiększ zdjęcie Czytelnia internetowa

  Czytelnia internetowa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-19
Data publikacji:2016-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kaźmierczak
Osoba wprowadzająca dokument:Iwona Kaźmierczak
Liczba odwiedzin:9349